Influenza vaccination

Sæsoninfluenza 2022 (1. oktober til 15. januar 2023)

Vi har igen fået influenzavacciner

Alle på 65 år og derover
Alle gravide i 2. og 3. trimester (1. oktober til 15. marts)
Børn på 2-6 år
Sundheds- og plejepersonale
Personer < 65 år med visse kroniske sygdomme (f.eks. hjertesygdom, diabetes,
KOL osv)
Mod pneumokokker (tilbydes hvert 6. år)
Personer med særlige kroniske sygdomme
Svejsere
Hvis du er i tvivl om hvorvidt du er berettiget til at blive vaccineret, så spørg din læge.

Tidsbestilling ikke nødvendigt, dog med forbehold for ventetid, og senest kl. 15.30.

Har du feber og/eller symptomer på luftvejsinfektion, bør du udsætte vaccinationen.

Vaccinationen er gratis for:
alle på 65 år og derover, kronisk syge, førtidspensionister, gravide efter 12. uge, svært overvægtige, nære pårørende til svært svækkede personer.

Prisen er kr. 200.00 for alle andre.

Sundhedsstyrelsen anbefaler børn i alderen 2-6 år tilbydes vaccination mod influenza.
Efter vaccination bør man vente 15 min, af hensyn til observation af evt. bivirkninger.
Vaccinationen skal foretages ad 2 gange med mindst 4 ugers mellemrum.

Pneumokok vaccine
Mod pneumokokker (tilbydes hvert 6. år)
For personer over 65 år
Personer med særlige kroniske sygdomme
Svejsere