Urin prøver

Urinprøver
Vi modtager IKKE urinprøver i syltetøjsglas, pilleglas el.lign.
Til undersøgelse for blærebetændelse:
For at vi kan se den faktiske mængde af bakterier i urinen, er det vigtigt at urinen undersøges så hurtigt som muligt.
Derfor :Lad vandet i et engangssbæger på klinikkens toilet. Det er bedst hvis den afleverede urin er en såkaldt midtstråleurin. Toilettet er på gangen og urinprøven stilles i blå bakke ved toiletdøren.

Midtstråleurin: Dvs. at vandladningen påbegyndes i toilettet, prøven opsamles fra den midterste del af vandladningen og resten af blæren tømmes i toilettet.
Sørg for at personalet er klar over, at du har afleveret en urin og husk at få label med cpr.nr. ved sekretæren.
Er der ikke mulighed for at lave prøven i klinikken, er det næstbedste at aflevere en midtstråleurin i et uringlas fra apoteket.
Husk urinen skal opbevares koldt (gerne køleskab) og afleveres til klinikken inden den er 2 timer gammel.
Morgenurin er ikke nødvendig.
Klinikassistenten laver først en undersøgelse af din urin. Resultatet af denne undersøgelse sammenholdt med de symptomer du har, afgør om prøven skal dyrkes til næste dag eller indsendes til sygehus og om du skal have behandling med det samme.
Du bedes udfylde nedenstående skema (skema urin.doc,) omhyggeligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt. Skemaet udleveres også i lægehuset.
Nogle gange er det ikke nok med urinstix eller mikroskopi (som tager få minutter at aflæse) hvorfor urinen sendes til dyrkning på sygehuset. Det tager nu yderligere et par dage før vi har svaret. Urinen afleveres gerne inden kl. 10.00. I særlige tilfælde vil vi påbegynde en antibiotisk behandling inden vi har svaret på urindyrkningen; og nogle gange er det derfor nødvendigt at skifte til en anden type antibiotik,a når vi har svaret på urindyrkningen
Hent urinskema